Onze werkwijze

ONTDEKKEN

Samen gaan wij op zoek naar de behoefte die u als opdrachtgever heeft. In een eerlijk en open gesprek verkennen wij wat we willen behouden, wat er beter kan en wat er beter moet. Wij ontdekken waar de werkelijke behoefte zit en de vraag waarop een antwoord moet komen, waarom beginnen we aan dit traject. De fase wordt afgerond met een duidelijke opdracht voor het team dat de oplossing moet vinden om de behoefte te vervullen.

Wij gaan met u in gesprek om uw behoefte en vraag te formuleren.

BEGRIJPEN

Om de juiste oplossing te vinden is het van belang dat het team begrijpt wat er van ze gevraagd wordt. Door samen met het team alle mogelijkheden te verkennen en te analyseren: hoe doen we het nu; wat werkt goed; wat kunnen we leren van anderen en wat kan uiteindelijke slimmer, komen we tot een programma van eisen en wensen voor de gewenste oplossing. Samen weten we meer dan alleen en kunnen we alle aspecten die van belang zijn aandacht geven.

Wij gaan met uw team aan de slag om tot een programma van eisen of plan van aanpak te komen

IDEEVORMING

Bij ideeën gaat het om samen oplossingen te genereren voor het gewenste resultaat. Dit kan zijn een product, een proces, een dienstverlening of een plan van aanpak. Deze fase is een intensief proces waarbij ambities, doelstellingen, organisatie, omgeving, vormgeving en beleving elkaar raken. Door in deze fase samen aan de slag te gaan en ‘alle’ mogelijke oplossingsrichtingen te verkennen kan een oplossing gevonden worden dat aansluit bij: waarom, hoe, wat en waar?

Wij begeleiden en adviseren u bij het genereren van ideeën en toetsen oplossingen of deze daadwerkelijk betekenisvol zijn als invulling van uw behoefte

UITVOEREN

Gedurende de uitvoering is het van belang om niet achterover te leunen maar de aansluiting te houden tussen ontwikkelingen, aanpassingen in het ontwerp en de bedoeling die we onderzocht hebben in de vorige fases. Wijzigingen zijn er altijd, maar het is van belang om vast te houden aan de doelstellingen en invulling van de behoefte.

Wij begeleiden en adviseren u bij is het toetsen of ontwerpwijzigingen invulling blijven geven aan uw behoefte

EVOLUEREN

EVOLUEREN
Zoals als bij alles is er voortschrijdend inzicht en zijn wijzigingen noodzakelijk om de gewijzigde behoeften continue te ondersteunen. Van belang is om te leren van de resultaten van processen en projecten en deze ervaringen mee te nemen in aanpassingen van bestaande of nieuwe projecten. Dit vraagt flexibiliteit en adaptief vermogen van uw organisatie. Wij ondersteunen u hierbij.

Wij evalueren de uitvoering en vertalen deze naar verbetervoorstellen voor herformulering van de vraag, het programma van eisen en ontwerpoplossingen

CONTACT OPNEMEN

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.